In dit artikel

Een serieuze persoon leest een juridisch document op kantoor.

Wettelijke opzegtermijn abonnement: Uw rechten en verplichtingen

In dit artikel

Veel mensen vinden het moeilijk om een abonnement op te zeggen. Ze weten niet wat hun rechten en verplichtingen zijn. Ik, Martijn Meeuwis, oprichter van BesteAbonnementen.nl, ken deze uitdagingen goed.

Door mijn ervaring help ik jou met praktische tips over hoe je kunt omgaan met de opzegtermijnen van abonnementen. Dit is belangrijk, want de regels kunnen ingewikkeld zijn.

Wist je dat de wettelijke opzegtermijn voor veel abonnementen één maand is? Dit belangrijke feit laat zien dat er duidelijke regels zijn waar je recht op hebt. Mijn blog gaat jou alle details geven.

Blijf lezen.

Samenvatting

 • De Wet van Dam maakt het mogelijk om na een jaar elk abonnement maandelijks te beëindigen, waardoor je niet vastzit aan lange opzegtermijnen.
 • Binnen 14 dagen na het aangaan van het abonnement kun je zonder kosten opzeggen door de juiste stappen te volgen en je bewijs van opzegging te bewaren.
 • Voor specifieke abonnementen, zoals die van verenigingen en verzekeringen, gelden andere regels, dus controleer altijd de voorwaarden goed.
 • Bij stilzwijgende verlenging van een abonnement mag deze niet langer duren dan 3 maanden en heb je het recht om op elk moment met een maximale opzegtermijn van één maand op te zeggen.
 • Om geld te besparen en overzicht te houden, is regelmatig evalueren en beheren van je abonnementen belangrijk, evenals het kennen van je rechten bij het afsluiten of opzeggen ervan.

Uw rechten bij het opzeggen van abonnementen

U heeft het recht uw contract voor onbepaalde tijd makkelijk op te zeggen. De Wet van Dam beschermt u tegen ongewenste verlenging.

Wettelijke opzegtermijn voor verschillende soorten abonnementen

Het kennen van de opzegtermijn van je abonnement is cruciaal. Hierdoor kom je niet in lastige situaties. Zie hieronder een overzicht van de wettelijke opzegtermijnen voor diverse abonnementsvormen.

Type AbonnementWettelijke Opzegtermijn
TijdschriftenMaximaal 1 maand
TelecomMaximaal 1 maand na de eerste contractperiode
Gym lidmaatschapMaximaal 1 maand
EnergiecontractenMaximaal 1 of 3 maanden, afhankelijk van het contract
StreamingdienstenMaximaal 1 maand

Elk soort abonnement heeft dus zijn eigen regels. Dit maakt het overzichtelijk. Bij een proefabonnement gelden andere regels. Het mag niet stilzwijgend verlengen. Let goed op de voorwaarden van je contract. Zo voorkom je problemen bij het opzeggen. Nu we de opzegtermijnen hebben besproken, laten we kijken naar hoe je binnen 14 dagen een abonnement kunt opzeggen.

Hoe een abonnement opzeggen binnen 14 dagen

U heeft het recht uw abonnement binnen 14 dagen na het aangaan van de overeenkomst op te zeggen. Deze periode geeft u de kans om zonder moeite of kosten terug te komen op uw beslissing. Volg deze stappen om dit proces soepel te laten verlopen:

 1. Controleer eerst de algemene voorwaarden van het abonnement. Hierin vindt u specifieke instructies over hoe u kunt opzeggen.
 2. Neem vervolgens schriftelijk contact op met de aanbieder van het abonnement. U kunt een brief of e – mail gebruiken om uw wens tot annulering kenbaar te maken. Zorg ervoor dat u duidelijk uw persoonsgegevens en abonnementsdetails vermeldt.
 3. Vermeld in uw bericht dat u gebruikmaakt van uw recht om binnen 14 dagen op te zeggen volgens het burgerlijk wetboek. Dit toont aan dat u bekend bent met uw rechten.
 4. Vraag om een bevestiging van de ontvangst van uw opzegging. Dit is belangrijk voor als er later onduidelijkheid ontstaat over de datum waarop u hebt opgezegd.
 5. Bewaar een kopie van alle communicatie met de aanbieder, inclusief verzendbewijzen of leesbevestigingen van e-mails. Dit kan dienen als bewijslast indien nodig.

Deze stappen helpen u bij het effectief en juridisch correct beëindigen van een abonnement binnen de vastgestelde bedenktijd, waardoor eventuele discussies met de aanbieder worden voorkomen.

De Wet van Dam en abonnement opzeggen

De Wet van Dam maakt het makkelijker om abonnementen op te zeggen. Deze wet zegt dat na een jaar je elk abonnement maandelijks kunt beëindigen. Het gaat hierbij om abonnementen die stilzwijgend zijn verlengd.

Je zit dus niet meer vast aan lange opzegtermijnen nadat het eerste jaar voorbij is.

Deze regel geldt voor bijna alle soorten abonnementen. Of het nu gaat om je sportschool lidmaatschap of je tijdschriftabonnement, de maximale opzegtermijn is één maand. Dit geeft je als consument meer vrijheid en controle over je financiën.

Je hoeft niet langer een jaar te wachten om een ongewenst abonnement te stoppen.

Laten we nu kijken naar wat je verplichtingen zijn bij het opzeggen van abonnementen.

Een gescheurde overeenkomst wordt versnipperd voor een helder raam.

Uw verplichtingen bij het opzeggen van abonnementen

Het opzeggen van abonnementen brengt bepaalde verplichtingen met zich mee. U moet weten hoe en wanneer u schriftelijk kunt opzeggen om problemen te voorkomen.

Stilzwijgende verlenging en de bijbehorende regels

Een krant of tijdschrift mag je abonnement zonder iets te zeggen langer maken, maar niet langer dan 3 maanden. Dit heet stilzwijgende verlenging. Volgens de wet moeten ze jou laten weten dat dit gebeurt.

Je hebt dan het recht om op elk moment te stoppen met je abonnement.

De Wet Van Dam zegt dat je na deze verlenging mag opzeggen wanneer je wilt. Je hoeft geen extra dagen of weken te wachten. Het opzeggen moet wel op dezelfde manier gebeuren als hoe je het abonnement bent begonnen.

Dit zorgt ervoor dat alles eerlijk en duidelijk blijft voor jou.

Automatisch abonnement verlengen: wat is verboden?

Abonnementen mogen niet zomaar voor altijd doorlopen. Dit betekent dat er regels zijn waar bedrijven zich aan moeten houden. Ze mogen een contract bijvoorbeeld niet automatisch verlengen met meer dan drie maanden.

Ook is het belangrijk dat u het abonnement op elk moment kunt stopzetten met een opzegtermijn van één maand. Als ze dit niet volgen, overtreden ze de wet.

De wet beschermt u tegen ongewenste verlengingen. U heeft altijd de macht om een abonnement op te zeggen, zelfs tijdens de verlenging. Daarbij mag uw opzegtermijn niet langer zijn dan één maand.

Bedrijven moeten u ook duidelijk informeren over deze voorwaarden. Als ze dat niet doen, staan ze in overtreding. Zo zorgt de wet ervoor dat u niet vastzit aan abonnementen die u niet meer wilt.

Een stapel ongeopende brieven en enveloppen op een rommelig bureau.

De uitzonderingen: verenigingen en verzekeringen

Verenigingen hebben hun eigen regels voor de opzegtermijn van lidmaatschappen. Deze organisaties bepalen zelf hoe en wanneer jij als lid je lidmaatschap kan stopzetten. Dit betekent dat de algemene regels over automatische verlenging en schriftelijk opzeggen hier niet altijd van toepassing zijn.

Zo kan een sportclub, onderdeel van NOC*NSF, in zijn statuten iets anders vastleggen dan wat je misschien gewend bent bij andere abonnementen. Het is daarom belangrijk dat je goed de richtlijnen van jouw specifieke vereniging controleert.

Verzekeringen volgen ook een ander pad. De Wet van Dam, die stilzwijgende verlenging van contracten aan banden legt, geldt hier bijvoorbeeld niet. Verzekeraars mogen hun eigen voorwaarden stellen voor het vernieuwen of beëindigen van polissen.

Dit houdt in dat je als consument extra alert moet zijn op de unieke voorwaarden die jouw verzekeringsmaatschappij hanteert. Wees bewust van je rechten en plichten binnen deze uitzonderingen om onaangename verrassingen te voorkomen.

Specifieke situaties bij het opzeggen van abonnementen

Ontdek hoe je jouw lidmaatschap in bijzondere omstandigheden stopzet, variërend van het wijzigen via digitale middelen tot de regels voor minderjarigen.

Abonnement opzeggen online en via abonnement-app

Online een abonnement opzeggen is tegenwoordig heel gewoon. Veel mensen kiezen voor deze snelle manier om van hun contract af te komen. Hier volgt hoe je dat doet:

 1. Controleer eerst de voorwaarden van je abonnement. Sommige bedrijven eisen dat je voor een bepaalde tijd lid blijft.
 2. Vind de opzegpagina op de website of in de applicatie. Deze pagina moet eenvoudig te vinden zijn.
 3. Vul alle gevraagde informatie nauwkeurig in. Een fout kan het proces vertragen.
 4. Bewaar een bevestiging van je opzegging. Dit kan via een e – mailbevestiging of screenshots.
 5. Houd rekening met een verwerkingstijd. Je dienst loopt soms nog even door na opzegging.

Dankzij de Wet van Dam kun je na de eerste periode per maand opzeggen, zelfs als het abonnement automatisch is verlengd.

Nu je weet hoe je online en via app kunt afzeggen, verkennen we volgende stappen en mogelijkheden, zoals zakelijk abonnementen stopzetten.

Zakelijk abonnement opzeggen

Een zakelijk abonnement stopzetten vereist aandacht voor de opzegtermijn. Vaak verschilt deze termijn per overeenkomst. Voor de eerste keer kan een contract automatisch verlengen. Daarna mag je elke maand stoppen, meestal na één jaar.

Dit is belangrijk om te weten voordat je besluit te annuleren.

Ontevredenheid of juridische conflicten zijn redenen om een zakelijk contract te beëindigen. Zoek advies van specialisten zoals het juridisch loket of de NMa (Nederlandse Mededingingsautoriteit) in deze situaties.

Zij kunnen helpen met het proces en zorgen dat je de juiste stappen volgt. Na het opzeggen van een zakelijk abonnement, kijken we naar abonnementen voor minderjarigen.

Abonnement afsluiten onder 18 jaar

Kinderen onder de 18 jaar kunnen soms zonder dat hun ouders het weten abonnementen afsluiten, zoals voor telefoonservices. Dit kan voor verrassingen zorgen als de rekening komt. Gelukkig kunnen ouders actie ondernemen om deze overeenkomsten ongedaan te maken.

Ze moeten goed op de hoogte zijn van de rechten die hierbij komen kijken. Kennis hierover is essentieel.

Als uw kind een contract heeft getekend voor bijvoorbeeld een muziekstreamingdienst, is het belangrijk snel te handelen. U kunt contact opnemen met de aanbieder en uitleggen dat het contract door een minderjarige is afgesloten.

Meestal zullen zij meewerken aan een oplossing. Dit voorkomt onverwachte kosten en helpt bij het beheren van financiën binnen het gezin.

Onder bewind abonnement afsluiten

Als je onder bewind staat, mag je niet zelfstandig een contract tekenen voor bijvoorbeeld een telefoonabonnement of tijdschriftinschrijving. Dat komt omdat je dan als handelingsonbevoegd wordt beschouwd.

Een voogd of bewindvoerder moet dit soort beslissingen voor jou nemen. Dit is zo geregeld om jouw financiën te beschermen en ervoor te zorgen dat alles eerlijk verloopt.

Om toch een abonnement af te sluiten, moet jouw bewindvoerder akkoord gaan en de overeenkomst ondertekenen. Dit valt allemaal onder het civiel recht, dat afspraken maakt over hoe we met elkaar en elkaars eigendommen moeten omgaan.

Let goed op: ook als het abonnement al loopt, kun je deze tijdens de verlengingsperiode opzeggen, mits de opzegtermijn in acht genomen wordt. Deze regeling helpt voorkomen dat je onnodig lange tijd vastzit aan abonnementen.

Nu weet je wat mogelijk is bij het afsluiten van een abonnement onder bewind. Laten we volgende kijken naar tips voor het beheren en besparen op abonnementen.

Tips voor het beheren en besparen op abonnementen

Vind de juiste balans in je abonnementen door ze regelmatig te evalueren. Gebruik apps voor abonnementsbeheer om nooit meer te betalen voor wat je niet gebruikt.

Abonnementen beheer

Beheer van abonnementen helpt u kosten te besparen en overzicht te houden. U vermijdt ongewenste verlengingen en maakt bewuste keuzes.

 1. Maak een lijst van al uw abonnementen. Dit geeft helderheid over wat u heeft.
 2. Controleer regelmatig of elk abonnement nog voldoet aan uw behoeften. Dit voorkomt geldverspilling.
 3. Markeer de einddatum van elke proeftijd in uw agenda. Zo mist u geen belangrijke opzegtermijnen.
 4. Wees alert op stilzwijgende verlenging regels. Weten wanneer en hoe u kunt opzeggen, beschermt uw rechten.
 5. Gebruik email of apps speciaal voor het beheren van abonnementen als herinneringstools voor opzegdata.
 6. Stel vragen voordat u een nieuw contract aangaat, om verborgen kosten of voorwaarden te ontdekken.
 7. Oefen het recht uit om binnen 14 dagen na aanschaf zonder reden op te zeggen indien mogelijk.
 8. Bekijk online handleidingen voor het stopzetten van abonnementen, deze bieden vaak stap-voor-stap instructies.

Door deze stappen systematisch te volgen, blijft u controle houden over uw financiën en vermindert de kans op onnodige uitgaven door ongebruikte of ongewilde abonnementen.

Besparen op abonnementen

Na het beheren van je abonnementen, is het tijd om te kijken hoe je hierop kunt besparen. Besparen op abonnementen helpt je geld over te houden voor andere zaken. Hieronder vind je tips om slim te besparen zonder iets van je service te missen.

 1. Vergelijk altijd prijzen voordat je een nieuw abonnement afsluit. Er zijn verschillende vergelijkingswebsites die jou kunnen helpen de beste deal te vinden.
 2. Kijk kritisch naar je huidige abonnementen. Heb je ze allemaal nodig? Zo niet, zeg dan de minst gebruikte services op.
 3. Onderhandel met aanbieders over de prijs van je abonnementen. Vaak bieden zij kortingen aan om klanten te behouden.
 4. Maak gebruik van groepskortingen wanneer mogelijk. Sommige diensten bieden speciale tarieven voor families of groepen.
 5. Overweeg het afsluiten van een combi – abonnement voor diensten zoals internet en mobiele telefoon services, dat kan goedkoper uitpakken dan twee losse abonnementen.
 6. Houd promoties en kortingsacties in de gaten. Bedrijven hebben vaak seizoensgebonden sales waarbij abonnementsprijzen tijdelijk verlaagd worden.
 7. Als een dienst niet bevalt binnen 14 dagen na aanschaf, maak dan gebruik van je recht om deze kosteloos op te zeggen.

Deze stappen helpen jou niet alleen bewuster om te gaan met abonnementen, maar dragen ook bij aan aanzienlijke besparingen op jaarbasis.

Conclusie

Het opzeggen van contracten vraagt aandacht. Je hebt rechten én verplichtingen. Met kennis hiervan sta je sterker. Bij opzeggen speelt de wettelijke opzegtermijn een grote rol. Vergeet de Wet van Dam niet, deze beschermt jou als consument.

Elk abonnement heeft regels voor opzeggen. Begrijp deze goed en je voorkomt problemen.

Picture of Martijn Meeuwis (Ervaringsdeskundige)

Martijn Meeuwis (Ervaringsdeskundige)

Martijn Meeuwis (1988), oprichter van de website BesteAbonnementen.nl, heeft een relatie met Anouk en is de trotse vader van Tess en Luka. Hij heeft een passie voor voeding, sport (crossfit en voetbal) en mindset. Laat je inspireren door onze ervaringen met productabonnementen en kies het abonnement dat het beste bij jou past. Volg Martijn ook op LinkedIn, Facebook en Instagram. Voor opmerkingen of vragen, mail naar info@besteabonnementen.nl of bel 033-2022144 tijdens kantooruren.Meer ervaringen van Martijn Meeuwis.